தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் பற்றி அறிஞர் பொ.வேல்சாமி!

தமிழில் மிக முக்கியமான ஆய்வாளரும், மக்கள், சமூகம், மொழி, அரசியல் கோட்பாடுகளில் மாற்று சிந்தனைகளை முன் வைத்து திவீரமாக செயல் பட்டவருமான பொ.வேல்சாமி 90-களில் வெளிவந்த மிக முக்கியமான அரசியல் இதழான நிறப்பிரிகை ஆசிரியர் குழுவில் இருந்து செயல்பட்டவர். இப்போதும் முகநூலில் வரலாற்று பூர்வமான தகவல்களை மக்கள் நோக்கிலும் வன்முறை சிந்தனைகளுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து எழுதி வரும் பொ.வேல்சாமி தொலைக்காட்சி விவாதங்களை பொதுக்கழிப்பிடங்களோடு ஒப்பிட்டு ஒரு சிறு பதிவு எழுதியிருக்கிறார்.
அவர் எழுதியுள்ள பதிவில்:- “ கடந்த ஒரு வார காலமாக சில நண்பர்கள் தொலைக்காட்சியில் வருகின்ற விவாதங்களைப் பற்றி நீங்களும் கருத்துக் கூறலாமே என்று கேட்டனர். அதற்கு நான் துர்நாற்றத்தைப் பற்றி சொல்லுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டுமென்றால் பெரும்பாலான ”தொலைக்காட்சி விவாதங்களும் பொதுக் கழிப்பிடங்களும்” ஒன்றுதான் என்றேன்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*